FlowerChecker, plant identify

Thran

Education

cz.thran.flowerchecker

Dan app jipprovdi servizz ta ' identifikazzjoni tal-pjanti. Inti sempliciment tiehu ritratt ta ' l-impjant mhux maghruf (jew haziz, lichen u anke fungi) u iggibu identifikati minn tim internazzjonali ta ' esperti. Il-process ta ' identifikazzjoni ma tkunx bbazati fuq il-kompjuter, jehtieg l-involviment mill-bniedem. Ghalhekk kull identifikazzjoni hija mhallsa bl-uzu ta ' xiri fil-app tal-Google. Identifikazzjoni tal-pjanti wiehed spejjez USD 1 / 0.7 EUR. Ir-raguni hija l-identifikazzjoni process ma jkunx bbazati fuq il-kompjuter, jehtieg l-involviment mill-bniedem. Xorta, jekk Ahna ma tistax tidentifika impjant tieghek, inti m ' ghandekx tonfoq xejn. L-installazzjoni tinkludi identifikazzjoni wiehed libera bhala prova. Tim taghna ser jirrispondu malajr, imma l-identifikazzjoni normalment tiehu minuta jew siegha. Fil-medja, ahna Immaniggja biex isolvu iktar minn 95% tal-pjanti talbiet. Huwa l-app Zid hieles.Alphabetical

Genres